TÂY ÚC: HÀNH TRÌNH XE HƠI CỦA PHÁP LUÂN CÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TỘI ÁC THU HOẠCH TẠNG Ở TRUNG QUỐC

Minh Huệ tiếng Việt: http://vn.minghui.org/news/75777-tay-uc-hanh-trinh-xe-hoi-cua-phap-luan-cong-nang-cao-nhan-thuc-ve-toi-ac-thu-hoach-tang-o-trung-quoc.html Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ tại Úc [MINH HUỆ 8-1-2017] Hành trình xe hơi xuyên Tây Úc đã mang lại hiệu quả sâu sắc trong việc nâng cao nhận thức về tội ác đang diễn ra cách đây hàng nghìn dặm—Trung Quốc. Trung tuần tháng 11…