LATVIA: NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH, ÔNG DAVID KILGOUR VÀ ÔNG DAVID MATAS, GẶP GỠ, THẢO LUẬN BIỆN PHÁP CHẤM DỨT TỘI ÁC CƯỠNG BỨC THU HOẠCH TẠNG Ở TRUNG QUỐC VỚI CÁC QUAN CHỨC ĐẮC CỬ

Theo Minh Huệ. Minh Huệ tiếng Việt: http://vn.minghui.org/news/76845-latvia-nguoi-duoc-de-cu-giai-thuong-nobel-hoa-binh-ong-david-kilgour-va-ong-david-matas-gap-go-thao-luan-bien-phap-cham-dut-toi-ac-cuong-buc-thu-hoach-tang-o-trung-quoc-voi-cac-quan-chuc-dac-cu.html Từ ngày 11 đến 15 tháng 1 năm 2017, cựu Quốc Vụ Khanh Canada khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas đã tổ chức một loạt sự kiện tại thủ đô Riga của Latvia. Các buổi họp…