SLOVAKIA: MỘT NHÀ ĐIỀU TRA TRÌNH BÀY TRƯỚC NGHỊ VIỆN RẰNG “TRIỂN LÃM THI THỂ NGƯỜI” CÓ KHẢ NĂNG LÀ CUỘC TRƯNG BÀY THI THỂ CỦA TÙ NHÂN BỊ HÀNH QUYẾT

  Ngày 29 tháng 9, 2017 Ông David Matas, luật sư Canada được đề cử giải Nobel, đang điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại các nhà tù của Trung Quốc, đã có chuyến thăm làm việc tại Slovakia từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Ông phát biểu với một…