Phỏng vấn trực tiếp ngài Kilgour

Trong bài phỏng vấn thân mật gồm 10 phần này với vị cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao nổi tiếng, ông Hon. David Kilgour sẽ nói tới các số liệu quan trọng về những bằng chứng gián tiếp đã được tìm thấy và cách mà Liên Minh đã làm sáng tỏ các mối nghi ngờ chính đáng về nạn mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công đã diễn ra từ năm 2001, và việc thu hoạch nội tạng có hệ thống này vẫn còn tiếp diễn tại Trung Quốc.

Bình luận