ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG NHẬT BẢN: CHẤM DỨT TỘI ÁC THU HOẠCH TẠNG SỐNG DO CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN TRUNG QUỐC BẢO HỘ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Minh Huệ tiếng Việt: http://vn.minghui.org/news/74904-uy-vien-hoi-dong-nhat-ban-cham-dut-toi-ac-thu-hoach-tang-song-do-chinh-quyen-cong-san-trung-quoc-bao-ho-la-trach-nhiem-cua-tat-ca-moi-nguoi.html Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản [MINH HUỆ 24-12-2016] Hai bộ phim tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được công chiếu tại văn phòng của ông Oase Kensuke, ủy viên Hội đồng Quận Sumida…

Đọc tiếp

THỦ ĐÔ TOKYO, NHẬT BẢN: LOẠT SỰ KIỆN GẦN ĐÂY NHẰM KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG LÊN ÁN TỘI ÁC CƯỠNG BỨC THU HOẠCH TẠNG Ở TRUNG QUỐC

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục [MINH HUỆ 12-12-2016] Nhân ngày Nhân quyền 10 tháng 12, hơn 270.000 người dân Nhật Bản đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra sau chuỗi…

Đọc tiếp

ĐỨC: CÁC QUAN CHỨC ĐẮC CỬ KÊU GỌI CHẤM DỨT NẠN CƯỠNG BỨC THU HOẠCH TẠNG SỐNG DO CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC BẢO HỘ

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Ngô Tư Tĩnh [MINH HUỆ 30-10-2016] Ngày 28 tháng 10 năm 2016, một vài ngày trước khi diễn ra cuộc đối thoại chính thức về nhân quyền giữa Trung Quốc và Đức, cũng như giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, một diễn đàn quốc tế…

Đọc tiếp