LÀN SÓNG PHẪN NỘ MẠNH MẼ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ VỀ TỘI ÁC BỊ CHE GIẤU Ở TRUNG QUỐC

Câu chuyện mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được đưa ra ánh sáng từ 10 năm trước dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế về hành vi vi phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng. Chính quyền nhiều nước như Mỹ, Quốc hội…

Đọc tiếp

12 NGHỊ SĨ NGHỊ VIỆN CHÂU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA TỘI ÁC MỔ CƯỚP NỘI TẠNG TẠI TRUNG QUỐC

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung MQ biên dịch|daikynguyenvn.com Gần đây, 12 Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu thuộc năm đảng khác nhau đã cùng đệ trình yêu cầu điều tra độc lập đối với tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Đệ trình nhấn mạnh phải ngăn chặn tội ác…

Đọc tiếp

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF) 2016: “CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG BỊ GIAM GIỮ LÀ ĐỐI TƯỢNG CHO NẠN THU HOẠCH NỘI TẠNG”

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa công bố báo cáo năm 2016 của họ. Trong chương nói về Trung Quốc, báo cáo chỉ ra rằng: “Dựa trên báo cáo của các nhân viên y tế Trung Quốc, nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lâu nay đã…

Đọc tiếp