HIỆP HỘI CẤY GHÉP TOÀN CẦU XÁC NHẬN CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC VẪN ĐANG TIẾP TỤC MỔ GIẾT SỐNG TÙ NHÂN ĐỂ LẤY TẠNG

Bài viết bởi Đại Kỷ Nguyên Một số tổ chức y tế uy tín và danh tiếng trên thế giới chuẩn bị đóng dấu phê duyệt cho một hệ thống cấy ghép nội tạng, mà theo các nhà phê bình cho biết, vẫn sử dụng các nội tạng chính lấy từ nguồn các tù nhân.…

Đọc tiếp