Tội ác Mổ cướp Nội tạng tại Trung Quốc

Bản báo cáo của Kilgour và Matas

David Kilgour – Bài giảng và sự kiện

David Kilgour trên kênh tin tức

David Matas trên kênh tin tức

Phỏng vấn ngài Kilgour

Xem trên YouTube

Kênh YouTube của chúng tôi cập nhật các video nổi bật về các vị luật sư nhân quyền, các chuyên gia y tế và những người ủng hộ nhân quyền; tất cả đều tận tâm vì một mục tiêu chung chấm dứt nạn buôn bán tạng phi pháp trong và ngoài Trung Quốc, đưa vấn đề này ra ánh sáng trước công luận và các nhà hoạch định chính sách.

Hãy đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất của chúng tôi trong nỗ lực mang lại nhân quyền thực sự cho Trung Quốc.

Bình luận