Đơn hàng nội tạng sống

Đây là một bộ phim ngắn kể về một người đàn ông bị suy thận, ông ấy quyết định đến Trung Quốc để ghép thận. Cùng lúc ấy, xuất hiện các báo cáo tiết lộ về sự mất tích các học viên Pháp Luân Công mà nguyên nhân chính là họ bị giết để mổ cướp nội tạng nhằm bán kiếm lời cho du khách nước ngoài có nhu cầu ghép tạng. Số liệu cho thấy từ năm 2000 đến 2008 đã có 62.000 các học viên ôn hòa đã bị giết trên khắp Trung Quốc chỉ vì các bộ phận trên thân thể họ có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ cho kẻ trục lợi.

Bình luận